Blockgatan 11   Tel 054 - 19 08 87
Mail: karlsson.ante@hotmail.com

Pris på arbetskostnad

Byte däck/slang på framhjul (eller löst hjul) 100 kr
Byte däck/slang på bakhjul 140 kr
Byte däck/slang på hjul med elmotor 200 kr
Bromsjustering fram och bak (inkl smörjning av vajer) 100 kr
Byte bromsvajer fram/bak 100 kr
Byte bromsklossar fram/bak 80 kr
Byte/uppsmörjning vevlager 200 kr
Dito helsmidd vev 300 kr
Växeljustering fram och bak inkl smörjning av vajer 100 kr
Byte växelvajer fram/bak 100 kr
Byte växelvajer Torpedo 3. (5 väx. 80 kr/st) 100 kr
Byte av växelreglage höger/vänster 150 kr
Byte växelförare fram/bak 150 kr
Byte/uppsmörjning framhjulsslager 200 kr
Dito Bakhjulsslager (Frikrans & Kasett) 200 kr
Dito Bakhjulsslager (Fotbromsnav) 350 kr
Byte av framgaffel 350 kr
Just/Byte styrlager 200 kr
Riktning av hjul (Ev tillägg ekrar & krans demot.) 100 kr
Fälgbyte inkl. nedekring 350 kr
Byte/montering kedja 100 kr
Byte frikrans/kasset & kedja 200 kr
Byte body 200 kr
Urborrning av lås 100 kr
Omgägning för tramp inkl hellicoil (stålarm +50 kr) 149 kr
Byte av trampor 50 kr

Priser är arbetskostnad inkl moms. Ev reservdelar tillkommer

Skriven av Peter Åkesson